Підготовка до уроку

Перспективно-тематичний план з предмету "Автоматизація технологічних процесів і САК"


Розділ 1. Основи автоматизації с/г виробництва
Урок №1. Основні визначення автоматизації технологічних процесів
Урок №2. Основні джерела і показники техніко-економічної ефективності автоматизації технологічних процесів
Урок №3. Особливості автоматизації сільськогосподарського виробництва
Урок №4. Технічна база для автоматизації сільськогосподарського виробництва
Урок №5. Основні задачі автоматизації технологічних процесів
Урок №6. Класифікація процесів і об'єктів автоматизації сільськогосподарського виробництва
Урок №7. Технологічні установки як об'єкти автоматизації
Урок №8. Класифікація схем автоматизації
Урок №9. Класифікація електричних схем
Урок №10. Структурні та функціональні схеми
Урок №11. Принципові та монтажні схеми
Урок №12. Вибір елементів систем автоматизації
Урок №13. Вибір щитів і пультів
Урок №14. Розміщення приладів і засобів автоматизації
Урок №15. Стійкість системи та методики перевірки
Урок №16. Основні показники надійності автоматичної системи

Розділ 2. Автоматизація технологічних процесів у тваринництві та птахівництві
Урок №17. Автоматизація безбаштових насосних установок
Урок №18. Автоматизація баштових водонасосних установок
Урок №19. Безконтактні станції керування насосними агрегатами
Урок №20. Автоматизація водонасосних установок з використанням мікроконтромірів
Урок №21. Автоматизація перекачування стічних вод
Урок №22. Автоматизація зрошувальних установок
Урок №23. Технологічні основи регулювання мікроклімату в тваринництві
Урок №24. Автоматизація вентиляційних установок
Урок №25. Автоматизація тиристорних станцій керування вентиляційними установками
Урок №26. Автоматизація вентиляційних установок
Урок №27. Автоматизація мікроклімату комбінованих систем вентиляції
Урок №28. Автоматизація інкубаторів
Урок №29. Автоматизація годування тварин
Урок №30. Автоматизація годування птахів
Урок №31. Автоматизація напування тварин і птахів
Урок №32. Автоматизація установок для прибирання гною та посліду
Урок №33. Автоматизація потокових ліній для видалення гною та посліду


1 коментар: